Auralesing

Dette er en time om ditt nåværende liv, veiledning, vi prate att og frem og Alison forteller om dine kraftsdyr, hun lese runer, hun tegne din aura. Det er en hyggelig, innholdsrik og oppløftende time.

Pris: kr 800

sted: Hålandvegen 30, 4260 Torvastad

eller over Facetime, ZOOM, Messenger