Mandala

En Mandala er et symbolsk diagram, oftest en firkant med inntegnede sirkler. Det kan sees på som et symbolsk bilde på kosmos og benyttes som støtte for meditasjonen, særlig i Tibet og Japan. Du kan selv bruker din personlige mandala til meditasjon, til å oppnå det høyeste selvet og til selvhealing. Inkludert er håndskrevet notater skrevet til ditt hjerte og sjel.

Størrelsen: 30 x 30 cm

Pris: kr. 1.900

kan du hente på Torvastad (Hålandvvn. 30, Torvastad)

får du passepartour montert str. 40 x 40 cm 

(fordi dere som bor i nærheten ikke betale porto) 

Forhåndsbetaling til VIPPS bedrift 748053 (se også under Nettbutikk) 

merk med navnet ditt + mandala